ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Wykonanie projektów wraz z uzgodnieniami przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej (w podziale na 4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na podłączeniu 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w następujących lokalizacjach w podziale na 4 części: Część I Czechosłowacka 89 Czechosłowacka 85 Czechosłowacka 87 Czechosłowacka 91 Czechosłowacka 93 Czechosłowacka 97 Leszczy...
Termin składania ofert: 08-02-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 26 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 26 części: Parkowa 7 m 14, Jutrzenka 4B m 17, Dąbrowskie...
Termin składania ofert: 07-01-2019 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych parteru budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Wilczak 16

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych parteru budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Wilczak 16. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót– zał. nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądow...
Termin składania ofert: 03-01-2019 12:00 Więcej

DOA.201.107/2018 Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 Części:

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części: Jutrzenka 6 m 9, Botaniczna 2 m 14, Kościuszk...
Termin składania ofert: 03-01-2019 11:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu, w zakresie robót polegających na: opracowanie na podstawie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, zwanych dalej PF-U, rzutów inwentaryzacyjnych budynku oraz nieaktualizowanej mapy, stanowiących załącznik nr 3 do U...
Termin składania ofert: 18-12-2018 12:00 Więcej

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na 7 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowotarskiej 26/7 w Poznaniu. (DOA.201.99/2018)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na 7 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowotarskiej 26/7  w Poznaniu Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz - Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – st...
Termin składania ofert: 17-12-2018 11:00 Więcej

Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19A w Poznaniu

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku komunalnym położonym w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19A.  1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:  -    Istotnych Postanowieniach Umownych- zał. nr 8 do SIWZ,  - Dokumentacji projektowej, prze...
Termin składania ofert: 13-12-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 17 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Wybickiego 17 m 4, Szamarzewskiego 50 m 8, Limbo...
Termin składania ofert: 22-11-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (14 części)

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: Stary Rynek 89/ 90 m 9, Kasztanowa 35 m10, Sk...
Termin składania ofert: 15-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych i malarskich w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na VI części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie remontu korytarzy i klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 118, Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, przy ul. Opolskiej 58, Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okienn...
Termin składania ofert: 13-11-2018 12:00 Więcej