ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na V części

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. w podziale na 5 części, a w szczególności: wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów L...
Termin składania ofert: 03-12-2018 12:00 Więcej

Dostawa 70 sztuk kontenerów na materiał posypowy wielkości 300 kg do nieruchomości zarządzanych przez ZKZL Sp. z o.o.

Dostawa 70 sztuk kontenerów na materiał posypowy wielkości 300 kg do nieruchomości zarządzanych przez ZKZL Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 03-12-2018 10:00 Więcej

Dostawa oleju opałowego na Rondo Śródka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na Rondo Śródka w ilości 8 000 litrów.
Termin składania ofert: 03-12-2018 10:00 Więcej

Utylizacja azbestu w budynku położonym przy ul. Golęcińskiej 9L w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest utylizacja azbestu w budynku położonym przy ul. Golęcińskiej 9L w Poznaniu.
Termin składania ofert: 30-11-2018 13:00 Więcej

Sprzątanie w siedzibie oraz jednostkach organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie oraz jednostkach organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu na łącznej powierzchni wewnętrznej 2926,35 m2 wraz z terenami zewnętrznymi o łącznej powierzchni 490 m2. Szczegółowy zakres czynn...
Termin składania ofert: 30-11-2018 12:00 Więcej

Usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w podziale na 4 części.

Usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w podziale na 4 części: Część I – usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w wyznaczonych nieruchomościach, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 1 (POK 1), ul. Brzask 3 w Poznaniu. Część I obejmuje 7 platform oraz dźwigów towarowych. Czę...
Termin składania ofert: 28-11-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w POK 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków i terenów zewnętrznych oraz lokali znajdujących się w tyc...
Termin składania ofert: 27-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na ogrzewanie kotłem c.o. gaz w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Chłapowskiego 3 w Poznaniu

Wykonanie prac remontowych w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na ogrzewanie kotłem c.o. gaz w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Chłapowskiego 3 w Poznaniu wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych
Termin składania ofert: 26-11-2018 10:00 Więcej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp – pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów biodegradowalnych

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986, dalej Pzp), w przedmiocie najmu pojemników prze...
Termin składania ofert: 23-11-2018 12:48 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 17 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Wybickiego 17 m 4, Szamarzewskiego 50 m 8, Limbo...
Termin składania ofert: 22-11-2018 12:00 Więcej