ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Montaż w otworach kominowych siatek zabezpieczających przeciwko gołębiom w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Okrzei 46-48 / Sempołowskiej 10-12

Przedmiotem zamówienia jest montaż w otworach kominowych siatek zabezpieczających przeciwko gołębiom w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Okrzei 46-48 / Sempołowskiej 10-12
Termin składania ofert: 13-11-2018 10:00 Więcej

Naprawa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem przy budynku położonym w Poznaniu ul. Wiśniowa 13B i C

Przedmiotem zamówienia jest naprawa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem przy budynku położonym w Poznaniu ul. Wiśniowa 13B i C
Termin składania ofert: 13-11-2018 10:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. w podziale na 5 części, a w szczególności wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o...
Termin składania ofert: 13-11-2018 00:00 Więcej

Wykonanie prac dekarskich oraz uporządkowanie przewodów kominowych w komunalnych budynkach mieszkalnych w Poznaniu w podziale na V części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie prac remontowych polegających na uporządkowaniu podłączeń kominowych w budynku mieszkalnym położonym w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 248, Wykonanie prac remontowych polegających na uporządkowaniu podłączeń kominowych w budynku mieszkalnym położonym w Poznaniu, przy ul. ...
Termin składania ofert: 09-11-2018 12:00 Więcej

Roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” są roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części znajdujących  się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją nr GN/P/024. Budynki o których mowa powyżej znajdują się w Poznaniu przy: Siemiradzkiego 2 – modernizacja instalacji odw...
Termin składania ofert: 07-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie remontu istniejącego chodnika oraz budowa nowego chodnika w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu istniejącego chodnika oraz  budowa nowego chodnika w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej. 
Termin składania ofert: 07-11-2018 12:00 Więcej

Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Rawickiej 51

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,, dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu - zwanej dalej Dokumentacją, uzyskanie de...
Termin składania ofert: 06-11-2018 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków oraz lokali znajdujących się w tych budynkach, zarządzanyc...
Termin składania ofert: 06-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu, polegających na: - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej tarasu, - wykonaniu nowej nawierzchni tarasu, - przebudowie odwodnienia tarasu, - wykonaniu nowych profili kasetonów podniebienia tarasu, - napra...
Termin składania ofert: 05-11-2018 12:00 Więcej