ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe (Archiwalne)

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe [w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 296 z późn. zm....
Termin składania ofert: 16-04-2012 00:00 Więcej

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu 500 lokali zwolnionych do dyspozycji Zamawiającego (Archiwalne)

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu 500 lokali zwolnionych do dyspozycji Zamawiającego
Termin składania ofert: 12-04-2012 00:00 Więcej

Przebudowa zabytkowego budynku położonego w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 32 wraz z zagospodarowaniem terenu (Archiwalne)

Przebudowa zabytkowego budynku mieszkalno - użytkowego (kamienica i oficyna) położonego w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 32 wraz z zagospodarowaniem terenu
Termin składania ofert: 06-04-2012 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokal, w tym pomieszczeń przynależnych oraz tr...
Termin składania ofert: 03-04-2012 00:00 Więcej

Dostawa oraz montaż windy osobowej w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Matejki 57 (Archiwalne)

Dostawa oraz montaż windy osobowej w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Matejki 57, wpisanym do rejestru zabytków
Termin składania ofert: 30-03-2012 00:00 Więcej

Wykonanie rozbiórki baraku mieszkalnego położnego w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52b 4 (Archiwalne)

Wykonanie rozbiórki baraku mieszkalnego położnego w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52b 4 oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Termin składania ofert: 26-03-2012 00:00 Więcej

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskarza w Poznaniu (Archiwalne)

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskarza w Poznaniu - zamówienie cząstkowe po zawarciu umowy ramowej
Termin składania ofert: 20-03-2012 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postepowań cząstkowych umowy ramowe (Archiwalne)

Rozstrzygnięcie postępowania cząstkowego na remont lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmującego - 20 części
Termin składania ofert: 16-03-2012 00:00 Więcej

Wykonanie I etapu renowacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80 (Archiwalne)

Wykonanie I etapu renowacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80 obejmującego remont dachu i opierzeń, przemurowanie kominów oraz wymianę zabytkowej stolarki okiennej, a także renowację elewacji frontowej. Obiekt położony jest w strefie ochrony zabytków jako układ urbanistyczny Śródmieścia z numerem...
Termin składania ofert: 05-03-2012 00:00 Więcej

Remont zwolnionych lokali ieszkalnych XVI części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XVI części: 1. ul. 28 Czerwca 1956 148 m 5 2. ul. Klonowa 10 m 12 3. ul. Marcelińska 66a m 9 4. ul...
Termin składania ofert: 30-01-2012 00:00 Więcej