ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych X części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi. 1. ul. Opolska 106 B 7 m 1 2. ul. Przemysłowa 27 m19 3. ul. Głogowska 29 m 31 4. ul. ...
Termin składania ofert: 29-08-2011 00:00 Więcej

Przygotowanieterenu wraz pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy Średzkiej 10 (Archiwalne)

Przygotowanieterenu wraz pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy Średzkiej 10
Termin składania ofert: 22-08-2011 00:00 Więcej

Remont lokali VII części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi.
Termin składania ofert: 17-08-2011 00:00 Więcej

Remont lokalu ul.Główna 37m7 (Archiwalne)

Remont lokalu ul.Główna 37m7 negocjacje bez ogłoszenia
Termin składania ofert: 16-08-2011 00:00 Więcej

Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie oraz uruchomienie instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 16 (Archiwalne)

Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie oraz uruchomienie instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 16
Termin składania ofert: 10-08-2011 00:00 Więcej

Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 44 i ul. Podolańskiej 52b3 (Archiwalne)

Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 44 i ul. Podolańskiej 52b3 oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.
Termin składania ofert: 18-07-2011 00:00 Więcej

Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika (Archiwalne)

Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika
Termin składania ofert: 04-07-2011 00:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie biologicznej czyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym, obsługującej 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne położone w Poznaniu przy ul. Głuszyna (Archiwalne)

Zaprojektowanie i wykonanie biologicznej czyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym, obsługującej 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne położone w Poznaniu przy ul. Głuszyna Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz budowę biologicznej ...
Termin składania ofert: 28-06-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XI części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XI części: 1. ul. Bułgarska 130a/5 2. ul. Laskowa 12/11 3. ul. Gnieźnieńska 12/5 4. ul...
Termin składania ofert: 22-06-2011 00:00 Więcej

Nadzór inwestorski nad budową 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna (dz.2/47) z podziałem na zadania

Nadzór inwestorski nad budową 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna (dz.2/47) z podziałem na zadania: Zadanie 1: Nadzór inwestorski nad procesem realizacji prac budowlanych branży konstrukcyjno-architektonicznej (budowa budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu) wr...
Termin składania ofert: 07-06-2011 00:00 Więcej