ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w podziale na 4 części.

Usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w podziale na 4 części: Część I – usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w wyznaczonych nieruchomościach, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 1 (POK 1), ul. Brzask 3 w Poznaniu. Część I obejmuje 7 platform oraz dźwigów towarowych. Czę...
Termin składania ofert: 28-11-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w POK 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków i terenów zewnętrznych oraz lokali znajdujących się w tyc...
Termin składania ofert: 27-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na ogrzewanie kotłem c.o. gaz w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Chłapowskiego 3 w Poznaniu

Wykonanie prac remontowych w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z piecy kaflowych na ogrzewanie kotłem c.o. gaz w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Chłapowskiego 3 w Poznaniu wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych
Termin składania ofert: 26-11-2018 10:00 Więcej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp – pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów biodegradowalnych

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986, dalej Pzp), w przedmiocie najmu pojemników prze...
Termin składania ofert: 23-11-2018 12:48 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 17 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Wybickiego 17 m 4, Szamarzewskiego 50 m 8, Limbo...
Termin składania ofert: 22-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie usług na terenie nieruchomości będących w dyspozycji ZKZL sp. z o.o. polegających na deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji lokali części wspólnych (np. strych, piwnica), terenów przyległych do nieruchomości (np. podwórze, zasiek)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług na terenie nieruchomości będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. polegających na deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji lokali, części wspólnych (np. strych, piwnica), terenów przyległych do nieruchomości (np. podwórze, zasiek...
Termin składania ofert: 19-11-2018 10:00 Więcej

Kompleksowa obsługa kotłowni gazowych w budynkach komunalnych w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie obsługi kotłowni, w podziale na II części. a) część I: obsługa kotłowni w budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu przy: Św. Wawrzyńca 26 a, b, ul. Dworkowej 16, ul. Kościelnej 4, ul. Nowotarskiej 26b.7, ul. Bałtyckiej 12, ul. Szczepankowo 72, al. Marci...
Termin składania ofert: 16-11-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (14 części)

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: Stary Rynek 89/ 90 m 9, Kasztanowa 35 m10, Sk...
Termin składania ofert: 15-11-2018 12:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie 200 lokali będących w dyspozycji ZKZL sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opróżnianiu oraz uporządkowaniu 200 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz  z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  ...
Termin składania ofert: 14-11-2018 13:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych i malarskich w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na VI części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie remontu korytarzy i klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 118, Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, przy ul. Opolskiej 58, Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okienn...
Termin składania ofert: 13-11-2018 12:00 Więcej