ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Konserwacja i nadzór nad eksploatacją rozdzielni elektrycznych przy ul. Darzyborskiej/Borówki i Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad eksploatacją rozdzielni elektrycznych stacji transformatorowych oraz usuwania awarii rozdzielni przy ul. Darzyborskiej/Borówki i Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu
Termin składania ofert: 17-12-2018 11:00 Więcej

Obsługa i konserwacja przepompowni ścieków na nieruchomości przy ul. Darzyborskiej/Borówki w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja przepompowni ścieków na nieruchomości przy ul. Darzyborskiej/Borówki w Poznaniu
Termin składania ofert: 17-12-2018 10:00 Więcej

Usługa sprzątania i utrzymania porządku w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu porządku w budynku oraz na terenie siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 59 i w pomieszczeniu archiwum zakładowego Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Centrum Medycznego HCP sp. z o.o., przy ul. 28 Czerwca 223/229...
Termin składania ofert: 13-12-2018 13:00 Więcej

Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19A w Poznaniu

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku komunalnym położonym w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19A.  1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:  -    Istotnych Postanowieniach Umownych- zał. nr 8 do SIWZ,  - Dokumentacji projektowej, prze...
Termin składania ofert: 13-12-2018 12:00 Więcej

Serwis kotłowni olejowej na Dworcu Śródka w Poznaniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie serwisu kotłowni olejowej wraz z instalacją towarzyszącą w obiekcie budowlanym o charakterze użytkowym Dworzec Autobusowy Śródka w Poznaniu, przy ul. Jana Pawła II 4.
Termin składania ofert: 13-12-2018 10:00 Więcej

Bieżące prace konserwacyjne w siedzibie ZTM w Poznaniu oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwacyjnych w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, mieszczącej się w budynku przy ul. Matejki 59 oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego mieszczącego się przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 12-12-2018 11:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie dworca autobusowego przy zbiegu ul. Starołęckiej i Książęcej w Poznaniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie dworca autobusowego przy zbiegu ulic Starołęckiej i Książęcej w Poznaniu o pojemności około 5m3.
Termin składania ofert: 12-12-2018 10:00 Więcej

Malowanie hallu głównego w budynku, Poznań ul. Kórnicka 24

Przedmiotem zamówienia jest malowanie hallu głównego w budynku, położonego w budynku w Poznaniu przy ul. Kórnicka 24 .
Termin składania ofert: 12-12-2018 10:00 Więcej

Malowanie klatki schodowej w budynku, Poznań ul. Kórnicka 24

Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatki schodowej w budynku, położonym w Poznaniu przy  ul. Kórnicka 24.
Termin składania ofert: 12-12-2018 10:00 Więcej

Świadczenie usługi w zakresie obsługi kotłowni węglowych, w podziale na II części.

część I: obsługa kotłowni w budynku przy ulicy Bystrej 9/11 zapewniająca bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewania zasilanych przez kotłownię obiektów. część II: obsługa kotłowni w budynku przy ulicy Średzkiej 20 zapewniająca bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewani...
Termin składania ofert: 11-12-2018 13:00 Więcej