ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Konserwacja dźwigu i podnośnika w siedzibie ZTM

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa stałej konserwacji oraz dokonywanie napraw 1 dźwigu osobowego oraz 1 podnośnika dla niepełnosprawnych, zlokalizowanych w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przy Matejki 59, zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami ...
Termin składania ofert: 10-12-2018 10:00 Więcej

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Matejki 59

Przedmiotem zamówienia jest: całodobowa ochrona osób i mienia w Siedzibie przy ul. Matejki 59 w Poznaniu, realizowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2219 ze zm.), obsługa systemu alarmowego, obsługa systemu sygnalizacji alarmu poż...
Termin składania ofert: 07-12-2018 11:00 Więcej

Wykonanie ogródka grillowego przy budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna 123, 123 a, b, c

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogródka grillowego przy budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna 123, 123 a, b, c 
Termin składania ofert: 06-12-2018 10:00 Więcej

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu, zakopertowaniu i dostarczeniu 11824 sztuk książeczek opłat personalizowanych oraz 300 sztuk książeczek opłat niepersonalizowanych dla lokali mieszkalnych w budynkach na terenie miasta Poznania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu, zakopertowaniu i dostarczeniu 11824 sztuk książeczek opłat personalizowanych oraz 300 sztuk książeczek opłat niepersonalizowanych dla lokali mieszkalnych w budynkach na terenie miasta Poznania zasobu nieruchomości będącego we władaniu...
Termin składania ofert: 06-12-2018 10:00 Więcej

Remont systemu klimatyzacji w budynku Dworca Autobusowego Poznań-Rataje

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu systemu klimatyzacji w budynku Dworca Autobusowego Poznań – Rataje w zakresie przygotowania projektu technicznego, dostawy i montażu urządzeń w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 19.
Termin składania ofert: 05-12-2018 10:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na V części

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. w podziale na 5 części, a w szczególności: wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów L...
Termin składania ofert: 03-12-2018 12:00 Więcej

Dostawa 70 sztuk kontenerów na materiał posypowy wielkości 300 kg do nieruchomości zarządzanych przez ZKZL Sp. z o.o.

Dostawa 70 sztuk kontenerów na materiał posypowy wielkości 300 kg do nieruchomości zarządzanych przez ZKZL Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 03-12-2018 10:00 Więcej

Dostawa oleju opałowego na Rondo Śródka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na Rondo Śródka w ilości 8 000 litrów.
Termin składania ofert: 03-12-2018 10:00 Więcej

Utylizacja azbestu w budynku położonym przy ul. Golęcińskiej 9L w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest utylizacja azbestu w budynku położonym przy ul. Golęcińskiej 9L w Poznaniu.
Termin składania ofert: 30-11-2018 13:00 Więcej

Sprzątanie w siedzibie oraz jednostkach organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie oraz jednostkach organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu na łącznej powierzchni wewnętrznej 2926,35 m2 wraz z terenami zewnętrznymi o łącznej powierzchni 490 m2. Szczegółowy zakres czynn...
Termin składania ofert: 30-11-2018 12:00 Więcej