ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie stałej organizacji ruchu dla terenu osiedla mieszkalnego przy ul. Bolka 8, 8a, 8b w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie stałej organizacji ruchu dla terenu osiedla mieszkalnego przy ul. Bolka 8, 8a, 8b w Poznaniu: Zadanie 1: oznakowanie pionowe Zadanie 2: oznakowanie poziome
Termin składania ofert: 29-01-2019 10:00 Więcej

Wynajem i serwis pięciu toalet przenośnych

Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis pięciu toalet przenośnych: czterech toalet przenośnych,  z których korzystać będą mieszkańcy nieruchomości przy ul. Jarzębowej 18, barak 1; 2; 3; 4 oraz jednej toalety dla ochrony budynku, przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 29-01-2019 10:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o. – przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin – Nr sprawy DOA.201.2/2019

Przedmiot zamówienia obejmuje: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o. - przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na p...
Termin składania ofert: 28-01-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 26 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 26 części: Parkowa 7 m 14, Jutrzenka 4B m 17, Dąbrowskie...
Termin składania ofert: 07-01-2019 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych parteru budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Wilczak 16

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych parteru budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Wilczak 16. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót– zał. nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądow...
Termin składania ofert: 03-01-2019 12:00 Więcej

DOA.201.107/2018 Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 Części:

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części: Jutrzenka 6 m 9, Botaniczna 2 m 14, Kościuszk...
Termin składania ofert: 03-01-2019 11:00 Więcej

Plan zamówień publicznych 2018r.

Termin składania ofert: 31-12-2018 00:00 Więcej