ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Modernizacja przewodu kominowego i wentylacyjnego w budynku, Poznań ul. Św. Wawrzyńca 26

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja przewodu kominowego i wentylacyjnego w budynku, Poznań ul. Św. Wawrzyńca 26
Termin składania ofert: 19-12-2018 10:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji piwnic i parteru budynku przy ulicy Wielkiej 1 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb adaptacji parteru i piwnicy budynku, położonego w Poznaniu przy ulicy Wielkiej 1 na potrzeby centrum aktywacji seniora „Odnowa” na modernizację budynku, w tym: ekspertyza techniczna wraz z oceną stanu technicznego głównych elementów kons...
Termin składania ofert: 18-12-2018 13:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu

Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu, w zakresie robót polegających na: opracowanie na podstawie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, zwanych dalej PF-U, rzutów inwentaryzacyjnych budynku oraz nieaktualizowanej mapy, stanowiących załącznik nr 3 do U...
Termin składania ofert: 18-12-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zakresy usług medycznych: Pakiet usług medycznych nr 1 -  obejmujący świadczenia z zakresu medycyny pracy zgodnie z pkt 3.4.1 SIWZ.; Pakiet usług medycznych nr 2 – obejmujący  świadczenia  dla pracowników ZKZL Sp. z o. o., których przedmiotem jest opieka zdrowotna  zgodnie z pkt 3...
Termin składania ofert: 17-12-2018 12:00 Więcej

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na 7 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowotarskiej 26/7 w Poznaniu. (DOA.201.99/2018)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na 7 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowotarskiej 26/7  w Poznaniu Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz - Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – st...
Termin składania ofert: 17-12-2018 11:00 Więcej

Konserwacja i nadzór nad eksploatacją rozdzielni elektrycznych przy ul. Darzyborskiej/Borówki i Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad eksploatacją rozdzielni elektrycznych stacji transformatorowych oraz usuwania awarii rozdzielni przy ul. Darzyborskiej/Borówki i Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu
Termin składania ofert: 17-12-2018 11:00 Więcej

Obsługa i konserwacja przepompowni ścieków na nieruchomości przy ul. Darzyborskiej/Borówki w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja przepompowni ścieków na nieruchomości przy ul. Darzyborskiej/Borówki w Poznaniu
Termin składania ofert: 17-12-2018 10:00 Więcej

Usługa sprzątania i utrzymania porządku w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu porządku w budynku oraz na terenie siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 59 i w pomieszczeniu archiwum zakładowego Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Centrum Medycznego HCP sp. z o.o., przy ul. 28 Czerwca 223/229...
Termin składania ofert: 13-12-2018 13:00 Więcej

Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19A w Poznaniu

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku komunalnym położonym w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19A.  1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:  -    Istotnych Postanowieniach Umownych- zał. nr 8 do SIWZ,  - Dokumentacji projektowej, prze...
Termin składania ofert: 13-12-2018 12:00 Więcej

Serwis kotłowni olejowej na Dworcu Śródka w Poznaniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie serwisu kotłowni olejowej wraz z instalacją towarzyszącą w obiekcie budowlanym o charakterze użytkowym Dworzec Autobusowy Śródka w Poznaniu, przy ul. Jana Pawła II 4.
Termin składania ofert: 13-12-2018 10:00 Więcej