ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych 2018r.

Termin składania ofert: 31-12-2018 00:00 Więcej

Plan zamówień do 30 000 euro na rok 2018

Termin składania ofert: 31-12-2018 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 11 części

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu znajdujących się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024, w podziale na 11 części: Budynek przy ul. Rybaki 16 Bud...
Termin składania ofert: 23-10-2018 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku położonego w Poznaniu przy ul. Rawickiej 51

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,, dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu - zwanej dalej Dokumentacją, uzyskanie de...
Termin składania ofert: 05-10-2018 12:00 Więcej

Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapach, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania każdorazowo pozwolenia na użytkowanie.  Etap I - Wykonanie remontu części Obie...
Termin składania ofert: 03-10-2018 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu, w zakresie robót polegających na: wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem, niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, wzmocnieniu konstrukcji dachu oraz s...
Termin składania ofert: 28-09-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków i terenów zewnętrznych oraz lokali znajdujących się w tyc...
Termin składania ofert: 20-09-2018 12:00 Więcej

Montaż instalacji domofonowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 8C w Poznaniu

Montaż instalacji domofonowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 8C w Poznaniu
Termin składania ofert: 19-09-2018 13:00 Więcej

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Matejki 57 i Matejki 50 oraz terenowych Punktów Obsługi Klienta w Poznaniu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Matejki 57 i Matejki 50 oraz terenowych Punktów Obsługi Klienta w Poznaniu przy ulicach: Brzask 3 (Punkt Obsługi Klienta nr 1), porucznik Janiny Lewandowskiej 4/6A – dawniej ...
Termin składania ofert: 19-09-2018 10:15 Więcej