ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych 2018r.

Termin składania ofert: 31-12-2018 00:00 Więcej

Plan zamówień do 30 000 euro na rok 2018

Termin składania ofert: 31-12-2018 00:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w POK 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków i terenów zewnętrznych oraz lokali znajdujących się w tyc...
Termin składania ofert: 14-11-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków oraz lokali znajdujących się w tych budynkach, zarządzanyc...
Termin składania ofert: 06-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu, polegających na: - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej tarasu, - wykonaniu nowej nawierzchni tarasu, - przebudowie odwodnienia tarasu, - wykonaniu nowych profili kasetonów podniebienia tarasu, - napra...
Termin składania ofert: 05-11-2018 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych z dostosowaniem na lokale studyjne (6 części)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego lokali mieszkalnych z dostosowaniem na lokale studyjne położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Kantaka 8/9 m 2, Łąk...
Termin składania ofert: 26-10-2018 13:00 Więcej

Modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz pionów zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Łąkowej 9 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz pionów zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Łąkowej 9 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz - Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.
Termin składania ofert: 26-10-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 41 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części:   Matejki 5 m 21, Miła 1 m 1, Ratajczaka ...
Termin składania ofert: 25-10-2018 12:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 5 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części: część 1 - POK 1 - obejmująca 34 nieruchomości część 2 - POK 2 - obejmująca 52 nieruchomości część 3 - POK 3 - obejmująca 34 nieruchomości część 4 - POK 4 - obejmuj...
Termin składania ofert: 23-10-2018 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 11 części

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu znajdujących się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024, w podziale na 11 części: Budynek przy ul. Rybaki 16 Bud...
Termin składania ofert: 23-10-2018 12:00 Więcej